PRONET :: kasy fiskalne Gorlice, kasy online Gorlice, serwis kas, kasy on line Gorlice

URZĄDZENIA FISKALNE - PORADNIK //

01.

Kiedy dokonać zakupu
urządzenia ONLINE?

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach weszła w życie 1 maja 2019 roku. Znalazły się w niej zapisy obligujące przedsiębiorców określonych branż do zakupu lub wymiany dotychczas używanych kas na nowy rodzaj urządzeń fiskalnych ONLINE.

Obowiązujące terminy rozpoczęcia pracy na urządzeniach ONLINE to:


1 stycznia 2020

dla podatników sprzedających paliwo oraz świadczących usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon;

1 stycznia 2021

dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla;

1 lipca 2021

dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).

02.

Ulga na zakup

W rozporządzeniu o ustawie VAT z 1 maja 2019 r. zawarto warunki , jakie musi spełnić podatnik, aby otrzymać zwrot poniesionych na zakup kasy fiskalnej kosztów. Projekt ustawy przewiduje, że podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia (dot. to również podatników którzy zostaną zobligowani do wymiany urządzeń na kasy ONLINE).

Zwrot kierowany jest do podmiotów, które:


Rozpoczęły prowadzenie ewidencji sprzedaży, przy użyciu kas online.

Chodzi tu o nowe podmioty zaczynające działalność na rynku, które zdecydują się od razu na rozpoczęcie ewidencji za pomocą kasy online.
Dobrowolnie zdecydowały się na ewidencje za pomocą kasy online i wcześniej nie stosowali innych rodzajów kas do ewidencji.

Czyli, w przypadku gdy podatnik wcześniej stosował kasę z elektroniczną lub papierową pamięcią zapisu to niestety nie może liczyć na zwrot ulgi. Ministerstwo Finansów tłumaczy tą decyzję ograniczeniami w budżecie.
Podmioty, które zostały zobligowane zapisami uchwały do wymiany kasy z elektroniczną lub papierową kopią na rejestrujące online ze względu na charakter prowadzonej działalności

03.

Aktualne stawki VAT

Według ostatniego rozporządzenia Ministerstwa Finansów poprawna kolejność i wysokość stawek VAT to:

A

23%

B

8%

C

5%

D

0%

E

ZW

F/G

stawki dodatkowe lub zero techniczne